Ljusnarsbergs Konstförenings program hösten 2019 – våren 2020

PROGRAM FÖR LJUSNARSBERGS KONSTFÖRENING
HÖST-, VINTER-, VÅR 2019/2020.

Lördagen den 19. oktober, 18.00 visar och berättar ALEJANDRO DI ROSA om sitt
konsthantverk i Tingshuset och därefter samtalar vi och äter viltköttbullar eller
falafel fram till ca. 20.30-tiden.

Söndagen den 15. december, 16.00 gör vi en utflykt till BJÖRN FLINTH
och hans spännande fiskar och ljuslyktor, som kommer att lysa oss
välkomna i adventsmörkret på hans gård vid Ludvika/Gonäs, Slogås-
vägen 13. Samåkning organiseras av Minna: 073 964 27 91 och av
Monika: 070 670 99 34

Trettondagsaftonen den 6. Januari, 2020 bjuder vi åter in till ljuslekar.
”LEK MED LJUS”. Tid och ort meddelas senare, men det planeras en
vildmarksgryta som intas utomhus.

Söndagen den 22 mars, 2020, 13.00, planeras en medlemslunch på
KLACKEN. Mer därom senare.

i April besöker vi NICOLAI NICKSON i Ställdalen. Dit åker vi med egna
picknickkorgar och samåkning organiseras så som ovan liksom tid o rum.

Tisdagen den 5 maj, 17.00, ÅRSMÖTE, i Tingshuset

Utställningar planeras, när utställningsmöjligheter fastställts. Om dessa möjligheter ska vi tala om på våra träffar. Hoppas att många
kommer att deltaga, så att vi får utbyta tankar och åsikter.

Väl mött!
Styrelsen/Monika Käller

(Ordförande)