Välkommen

Ljusnarsbergs Konstklubb grundades 1968. Föreningen arrangerar sedan 2010 årligen Kulturglimtar, en kulturrunda i Ljusnarsberg med omnejd.

Galleri Blå Soffan är föreningens utställningslokal som just nu ligger mitt i Kopparberg under den lokala ICA-butiken Kopparhallen på Bergmästaregatan 8 B.  Normalt ordnas ett tiotal utställningar under året.

Du som vill bli medlem i Ljusnarsbergs Konstklubb betalar medlemsavgiften till föreningens bankgiro 207-3229, ange namn, adress och gärna e-postadress på blanketten eller i meddelanderutan om du betalar via internet.

Swish till konstföreningen: 123 372 88 13. Skriv ditt namn, adress och e-postadress när du betalar medlemsavgift.

Betalar du konst ge ditt, konstnärens och konstverkets namn.

Medlemsavgiften är för närvarande 100 kr per person och år.

Föreningens ändamål är att utveckla och befrämja konstnärligt intresse och olika konstriktningar samt genom ‘bilden’ bevara kulturen i kommunen, liksom att vara ett sammanhållande organ för att skapa förutsättningar för en meningsfull fritid åt föreningens medlemmar i alla åldrar.

Föreningen är ansluten till Sveriges Konstföreningars Riksförbund SKR.

Den som delar föreningens målsättning samt är beredd att följa dess stadgar äger rätt att bli medlem i föreningen. Medlemskap vinnes genom inbetalning av beslutad årsavgift.

Angående Galleri Blå Soffan och försäljning av konst vid utställningar:
10% i provision avgår på angivet pris till Ljusnarsbergs Konstklubb för medlemmar som ställer ut.
15% i provision avgår på angivet pris till Ljusnarsbergs Konstklubb för icke-medlemmar som ställer ut.